1. U bent hier
 2. Arrow sepperator Aanbod
 3. Arrow sepperator Supervisie

Supervisie

Supervisie is een methode op het gebied van opleiding en deskundigheidsbevordering, gericht op het leren zelfstandig en integratief functioneren in dienstverlenend beroep.
In dit werk staat het doelgericht hanteren van de relatie tussen werker en anderen centraal. Met integratief functioneren wordt bedoeld een integratie tot stand brengen van, enerzijds het denken / voelen / handelen van de supervisant ten opzichte van anderzijds persoon / werk en beroep.
Supervisie levert een bijdrage om het beroep beter uit te kunnen oefenen en zelf oplossingen te vinden voor waar hij tegenaan loopt in het werk. Supervisie is leergericht en / of methode-, persoon- of taakgericht.

Hoe gaat supervisie?

De supervisant formuleert leerdoelen die de leidraad zijn waarlangs de supervisie plaats vindt. De leervragen en daaruit voort komende leerdoelen komen uit de directe werkervaringen van de supervisant. Via reflecteren en problematiseren leert de supervisant en kan hij komen tot een verbetering van zichzelf als persoon in zijn werk en beroep. Er is meestal een vaste structuur van de bijeenkomsten die in grote lijn bestaat uit: Verslag/inbreng/casus/afronding. De supervisor biedt de voorwaarden en creëert mogelijkheden voor de supervisant om te leren en daardoor beter te functioneren. Hij doet dit door te bevragen, feedback, opdrachten en richting te geven.

Wat komt er aan de orde in supervisie?

 • Casuïstiek
 • Werksituaties die aanleiding zijn voor de supervisant om te onderzoeken
 • Leerstijl van de supervisant
 • Socialisatie
 • Werkhouding
 • Motivatie en drive van de supervisant
 • Reflectieverslagen
 • Hoe gaat de cliënt om met zichzelf verschillende werksituaties
 • Sterke en zwakke kanten van de supervisant
 • De supervisie situatie en het parallelproces
 • Werkgerelateerde problemen

Organisatie

Supervisie vindt meestal individueel plaats, maar op verzoek kan dit ook in kleine groepen plaats vinden. Een supervisieproces duurt meestal 15 tot 20 keer, waarbij elke bijeenkomst een uur in beslag neemt. Groepssupervisie duurt 90 minuten. De bijeenkomsten vinden in de meeste gevallen eenmaal per twee weken plaats. Wanneer er een specifieke vraag is kan er vooraf voor een kortere periode worden afgesproken. Er worden duidelijke afspraken en doelen gesteld, die tussentijds en aan het eind worden geëvalueerd.
Aanleidingen voor supervisie
De vraag voor supervisie kan ontstaan:
 • Om registratie te behalen voor erkenning van de beroepsvereniging
 • Voor deskundigheidsbevordering
 • Terugkomst op het werk na een ziekteperiode
 • Preventie van ziekte-uitval
 • Bijhouden van vakkennis en vaardigheden
 • In het kader van een opleiding

Tarieven

Het tarief voor supervisie is 85 euro. Het tarief voor groeps supervisie kan op aanvraag worden gegeven, want die is afhankelijk van de groepsgrootte. Supervisie kan door de werkgever worden vergoed. Komen de kosten voor rekening van de supervisant kan die dat als opleidingskosten opgeven bij de belasting.
Supervisor Rieta Wessels heeft naast haar opleidingen voor psychomotorisch therapeut en haptotherapeute, de supervisorenopleiding gevolgd. Zij is A-supervisor bij de SRVB (stichting registratie vaktherapeutische beroepen) en geregistreerd bij de LVSC. Ze heeft 25 jaar ervaring in de GGZ, zowel klinisch, poliklinisch als deeltijdbehandeling. Sinds 2002 heeft ze een praktijk voor psychomotorische therapie en haptonomie en behandelt volwassenen, jongeren en kinderen. Ze heeft inmiddels vele jaren ervaring als supervisor binnen de eigen praktijk en groeps supervisies  op de opleiding PMT aan de hogeschool Windesheim

Informatie

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen per telefoon/e-mail. U kunt ook eerst afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 
Bel mij terug

Wenst u meer informatie? Vul hieronder uw telefoonnummer in en wij nemen z.s.m. contact met u op.