Registraties

Lid van de Ned. ver. voor psychomotorische therapie, onderdeel van de FVB (federatie vaktherapeutische beroepen)
Geregistreerd als therapeut en supervisor bij de SRVB nr 1010002985
Geregistreerd bij het wetenschappelijk instituut voor haptonomie (WIH) in Grave -geregistreerd
VVH (vereniging voor haptotherapeuten) registratienr. 723.
Geregistreerd bij de LVSC nr. S12581.